Tháng 3: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 36,8%

Tháng 3: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 36,8%

Trong đó, trị giá xuất khẩu tháng 3 ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 38,2% so với tháng 2/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tăng 35,4% so với tháng 2/2018.

Với kết quả ước tính trên, trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 107,32 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% và nhập khẩu ước tính 53 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2018 ước tính thặng dư 800 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 3 năm 2018 đạt 1,3 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 3/2018 

Điện thoại các loại & linh kiện: Ước tính trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2018 là 5 tỷ USD, tăng 47,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2018, đạt 12,33 tỷ USD, tăng 58,8% so với cùng kỳ năm trước.

          - Hàng dệt may: Ước tính trong tháng 03/2018, trị giá xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng 35% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 ước đạt 6,3 tỷ USD, tăng 12,9% so cùng kỳ năm trước.

          - Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2018 ước tính đạt 2,2 tỷ USD, tăng 28% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tháng/2018 ước tính đạt hơn gần 6,29 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

          Hàng giày dép: Trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2018 ước tính đạt 1,2 tỷ  USD, tăng 43,3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 ước đạt 3,45 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

          Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2018 ước tính là 700 triệu USD, tăng 60,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 ước đạt 1,91 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

          Hàng thủy sản: Ước tính trong tháng 03/2018, trị giá xuất khẩu là 600 triệu USD, tăng 48,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 ước đạt 1,67 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

          - Cà phê: Trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2018 ước tính là 180 nghìn tấn, tăng 38,6% so với tháng trước và trị giá là 347 triệu USD, tăng 38,1% % so với tháng trước. Lượng xuất khẩu cà phê trong 3 tháng/2018 ước đạt 510 triệu tấn với trị giá là 989 triệu USD, tăng 12,7% về lượng và giảm 3,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

          Dầu thô: Xuất khẩu trong tháng 03/2018 ước tính là 292 nghìn tấn, tăng nhẹ 1,4% và trị giá là 143 triệu USD, giảm 10,4% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 3 tháng/2018 ước đạt 964 nghìn tấn, trị giá ước đạt 509 triệu USD, giảm 36,5% về lượng và giảm 21,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 03/2018

-  Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2018 là 3,6 tỷ USD, tăng 18,7% so với tháng trước.  Ước tính đến hết tháng 3/2018, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 10,33 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2018 là 2,5 tỷ USD, tăng 26,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2018, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 7,37 tỷ USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2017.

-  Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2018 là 1,1 tỷ USD, tăng 43,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2018, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 3,44 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Xăng dầu các loại: Nhập khẩu trong tháng 03/2018 ước tính là 1,3 triệu  tấn, tăng 23,9% so với tháng trước và trị giá là 800 triệu USD, tăng 20,9%. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 3 tháng/2018 ước tính đạt  hơn 3,51 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 20,1% về lượng và tăng 37,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: Ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 03/2018 là 800 triệu USD, tăng 8,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2018, nhập khẩu vải các loại đạt 2,58 tỷ USD, tăng 10,1% so với 3 tháng/2017.

 Sắt thép các loại: Ước tính nhập khẩu trong tháng 03/2018 là 1,1 triệu  tấn, tăng 0,4% và trị giá là 787 triệu USD, tăng 24,4% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 3 tháng/2018 ước đạt 3,36 triệu tấn, giảm 19,7% và trị giá là 2,23 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

-  Kim loại thường khácƯớc tính trong tháng 03/2018 là 140 nghìn tấn, tăng 50,6% và trị giá là 620 triệu USD, tăng 53,5% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 3 tháng/2018 ước đạt 361 nghìn tấn, giảm 5,8% và tổng kim ngạch ước đạt 1,53 tỷ USD, tăng 19,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: Ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 03/2018  là 500 nghìn tấn, tăng 53,3% so với tháng trước và trị giá là 800 triệu USD, tăng 54,9%. Ước tính đến hết tháng 3/2018, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 1,32 triệu tấn, trị giá 2,07 tỷ USD;  tăng 13,8% về lượng và tăng 21,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

-  Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2018 là 450 triệu USD, tăng 43,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2018, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 1,2 tỷ USD, giảm 3,3% so với 3 tháng/2017.

- Hóa chất: Nhập khẩu hóa chất trong tháng 03/2018 ước tính là 450 triệu USD, tăng 57,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2018, nhập khẩu mặt hàng này đạt 1,15 tỷ USD, tăng 22,9% so với 3 tháng/2017. 

Nguồn: Báo đầu tư