Mía Xanh Cắt Khúc Xuất Khẩu

Mía Xanh Cắt Khúc Xuất Khẩu

05/11/2021
: SCAGENAS
: Màu xanh
: AGENAS Agrico
: ISO, HACCP
: Liên hệ

Mía Xanh Cắt Khúc Xuất Khẩu/Sugar Cane From Vietnam

Công ty AGENAS chúng tôi đang cung cấp những mặt hàng nông sản đạt chất lượng xuất khẩu như: trái cây tươi, rau củ tươi, rau hữu cơ...Hiện nay chúng tôi đang cung cấp Mía Xanh Cắt Khúc đạt tiêu chuẩn cho xuất khẩu.

Thông tin sản phẩm Mía Xanh Cắt Khúc xuất khẩu:

- Mía xanh nguyên vỏ làm sạch mắt.

- Kích thước cắt khúc: 35 - 38cm hoặc theo nhu cầu của khách hàng.

- Nhiệt độ bảo quản 5oC.

- Đóng túi hút chân không, túi 2.5kg.

- Thùng 10kg hoặc theo nhu cầu của khách hàng.

 

Một số hình ảnh tham khảo:

 

 

Thông tin liên hệ đặt hàng:
AGENAS Co., Ltd 
Mail: thuy.dong@myagenas.com
Điện thoại: 84(28)-399 11 014 / 84(28)-399 11 156.