Tép Khô

Tép Khô

19/09/2018
: DBS-01
: Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

- Màu sắc: Màu hồng nhạt hoặc trắng
- Kích thước: 1-1,5cm, >1,5-3cm
- Protein: 61% min 
- Độ ẩm: tối đa 17%
- Chất béo: tối đa 3%
- Tro: tối đa 12%
- E. Coli, Salmonella, Shigella, VibrioCholerae, Số lượng Coliform: Âm tính
- Natri Benzoate (Hóa chất dư lượng): Không phát hiện
- Hương thơm / mùi như H2S & NH3: Không phát hiện

 

Tép Khô.

 

Thông tin liên hệ đặt hàng:
AGENAS Co., Ltd 
Mail: thuy.dong@myagenas.com
Điện thoại: 84(28)-399 11 014 / 84(28)-399 11 156.